home
Log van de recente wijzigingen

31 maart 2019

Het proces van doorlichten van de gegevens en aanbrengen van bron-verwijzingen is nu afgerond. Het aantal personen (voorouders plus al hun kinderen en echtgenoten) telt inmiddels 5371.
De volgende stap is om de familiegeschiedenis bij te werken, in het bijzonder Van de hak op de tak.

18 december 2018

Het proces van doorlichten van de gegevens en aanbrengen van bron-verwijzingen is nu afgerond tot en met de beginletter V. Het aantal personen telt nu 5242.

20 mei 2018

Het proces van doorlichten van de gegevens en aanbrengen van bron-verwijzingen is nu afgerond tot en met de beginletter S. Het aantal personen telt nu 5053.
De web-site is verhuisd naar een eigen domein bosharst.nl.
De gecombineerde stamboom is nu ook beschikbaar in een versie die gebruik maakt van GeneWeb en is daarmee beschikbaar in meerdere talen. GeneWeb maakt het mogelijk om de stamboom vanuit verschillende probanden te bekijken.

20 juni 2017

Het proces van doorlichten van de gegevens en aanbrengen van bron-verwijzingen is nu afgerond tot en met de beginletter Q. Het aantal personen telt nu 4601.

11 november 2016

Het proces van doorlichten van de gegevens en aanbrengen van bron-verwijzingen is nu afgerond tot en met de beginletter M. Er zijn vooral uitbreidingen in de Van der Harst en Van Geest takken, het aantal personen telt nu 4514.

4 maart 2016

Het verhaal over het noodlot van het gezin Trompetter iets uitgebreid en verhuisd naar Een schaduw over de mensheid.

31 december 2015

Informatie toegevoegd over nieuw gevonden voorouders Jaques AMIJ en Anne Pieters Le FEBVRE, zie Van de tak op de tak

16 oktober 2015

Een foto van Joël en Bram Trompetter is toegevoegd aan Een schaduw over de mensheid.

12 april 2015

Het proces van doorlichten van de gegevens en aanbrengen van bron-verwijzingen is nu afgerond tot en met de beginletter J. Mede hierdoor heb ik nu het aantal van 4000 personen in de stamboom overschreden.

10 januari 2015

De volgende pagina is bijgewerkt, Een schaduw over de mensheid na het overlijden van mijn schoonvader.

13 maart 2014

De volgende pagina is bijgewerkt, Een schaduw over de mensheid na het overlijden van mijn vader.

23 december 2013

Eindelijk weer een update. Het proces van doorlichten van de gegevens en aanbrengen van bron-verwijzingen is nu afgerond tot en met de beginletter G. Op het ogenblik heeft dit geleid tot zo'n 400 extra personen in de stamboom.

19 maart 2011

Sinds ik GRAMPS gebruik ben ik begonnen met het vastleggen van bron-informatie in de database. Nu ook een groot aantal bron-scans beschikbaar zijn gekomen (FamilySearch, Nationaal Archief, Delft) ben ik opnieuw begonnen om alle voorouders opnieuw te doorzoeken. Dit resulteerde al in een aantal nieuwe takken. Op het ogenblik is dit compleet voor de familienamen met de beginletters A en B.

7 februari 2011

Ik heb mijn gegevens van en de link naar GeneaNet verwijderd. Met droefheid constateer ik dat de zogenaamde GRATIS websites tegenwoordig steeds commerciëler worden, terwijl hun enige bestaansrecht is dat mensen bereid zijn om hun gegevens te delen zonder hiervoor enige tegenprestatie te verlangen. GeneaNet verplicht mensen nu steeds meer om BEVOORRECHT - bedoeld wordt BETALEND - lid te worden om toegang te krijgen tot de gegevens van anderen. Onder deze voorwaarden ben ik niet langer bereid mijn gegevens onder de kop GeneaNet beschikbaar te stellen. Mijn gegevens zullen altijd GRATIS toegankelijk zullen zijn voor IEDEREEN en ik ben alleen bereid om mijn gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties die geen geld vragen voor toegang tot alle beschikbaar gestelde gegevens.

14 mei 2010

Door het GRAMPS genealogie programma gegenereerde BosHarst stamboom pagina's geintegreerd in de site. In verband hiermee is ook de organisatie van alle web-pagina's aangepast.

18 april 2010

Enige aanvullingen op de stambomen.

8 juni 2009

De achtergrond is veranderd in een doorlopende afbeelding, het menu bevat nu ook een sub-menu.
Een afbeelding en korte informatie toegevoegd over Henny's "Van der Harst" grootouders, zie De crisisjaren.
Een paar kleine andere wijzigingen op vrijwel alle pagina's.

19 mei 2009

"Laatst gewijzigd" toegevoegd aan alle pagina's, een kleine wijziging aangebracht aan de introductie pagina.

15 mei 2009

Enige informatie toegevoegd aan Een schaduw over de mensheid
De Web statistieken komen nu van StatCounter i.p.v. ShinyStat, deze zijn niet langer openbaar toegankelijk.

15 januari 2009

Informatie toegevoegd over Hans z'n grootouders, zie De crisisjaren.

8 november 2008

Pagina's toegevoegd met kaartinformatie over onze voorouders, zie Kaart van alle gebeurtenissen van beider voorouders per plaats en Kaart van alle huizen van voorouders in Delft. Ook is de stijl van de pagina's aangepast, de achtergrondkleur is uniform geworden.

26 oktober 2008

Informatie toegevoegd over de Van Wijnbergen tak aan de Kwartierstaat van Henny van der Harst en informatie over de Wijnants en Vissers takken aan de Kwartierstaat van Hans van den Bos

6 januari 2008

Nogal wat informatie toegevoegd over mijn Delftse voorouders, zie Van de tak op de tak

23 december 2007

Een link toegevoegd naar maps.google.com die de lokaties onthult waar de meeste van mijn Delftse voorouders hebben gewoond, zie Van de tak op de tak

14 september 2007

Gegevens toegevoegd aan de Van Wijckvliet tak aan de Kwartierstaat van Henny van der Harst, geheel dankzij de bijdrage van Serge Ydo.

24 maart 2007

Een foto en kort verhaal toegevoegd over de Joodse grootouders van Henny, op De crisisjaren.

20 november 2006

Gegevens toegevoegd aan de Podevin en Penning takken in de Kwartierstaat van Hans van den Bos.

4 juni 2006

Gegevens toegevoegd aan de Blancher tak in de Kwartierstaat van Henny van der Harst, met daarin een grote bijdrage van Joke Segijn-Van der Spek.

28 mei 2006

Foto's toegevoegd van twee van mijn overgrootouders op: Moderne Tijden, met dank aan Patsy Coldenhoff voor het ter beschikking stellen van de foto's.

4 maart 2006

Een afzonderlijke Kwartierstaat van mijn vader toegevoegd: Van den Bos tak

7 februari 2006

Een kleine toevoeging aan de Homepage.

22 januari 2006

Enkele kleine updates aangebracht in de stambomen en eindelijk een aantal mensen toegevoegd aan de lijst van personen die een bijdrage hebben geleverd, op de Links pagina.

25 december 2005

Een historische context toegevoegd aan Een schaduw over de mensheid

9 november 2005

Een begin van het verhaal van onze overgrootouders toegevoegd, zie De moderne tijd

29 september 2005

Een begin van het verhaal van onze grootouders toegevoegd, zie De crisisjaren

9 september 2005

Technische update: Alle pagina's zijn geconverteerd naar HTML/CSS pagina's, frames worden niet meer gebruikt.

7 augustus 2005

Meer voorouders van Toussaint Dawance - allen uit Spa - toegevoegd aan de stamboom van Hans, op Stamboom

20 mei 2005

Een groot aantal voorouders van Toussaint Dawance - allen uit Spa - toegevoegd aan de stamboom van Hans, op Stamboom en hier een kort verhaaltje over toegevoegd, op Van de hak op de tak

2 mei 2005

Verwanten toegevoegd aan de lijst van concentratie kamp slachtoffers, op Een schaduw over de mensheid

25 maart 2005

Enkele toevoegingen aan onze Stamboom verwerkt

7 januari 2005

De volgende vertalingen zijn toegevoegd: Mapbook of Naaldwijk
en From branch to branch

5 januari 2005

Log toegevoegd aan zijbalk
-----
Levensbeschrijving van Ria van Geest toegevoegd aan Een schaduw over de mensheid