home
Laatst gewijzigd 16 mei 2010


Bronbewerkingen:

Kaartboek van Naaldwijk


Externe Bronbewerkingen:

CD-ROM Ons Voorgeslacht

CD-ROM Studiegroep Genealogie Westland

CD-ROM De Nederlandsche Leeuw


GA Delft Genlias