home
Laatst gewijzigd 30 mrt 2011

Kaartboek van Naaldwijk

Naaldwijk, van oudsher het centrum van het Westland


Enige jaren geleden kocht ik het boek "Kaartboek van het baljuwschap van Naaldwijk". Dit boek bevat een kopie van het kaartboek van de landerijen gelegen in de heerlijkheden Naaldwijk, Honselersdijk en het Honderdland zoals dat omstreeks 1620 door Floris Jacobsz is vervaardigd.
Ik heb een transcriptie van dit boek gemaakt en deze voorzien van een index op de genoemde personen en instellingen. De index op persoonsnaam bevat verwijzingen naar de percelen waarin de naam wordt genoemd:

Transcriptie van het Kaartboek van Naaldwijk

N.B.:
Het boek spreekt van "weren" i.p.v. percelen, volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal betekent een "weer", een "Landstrook, complex landerijen, gelegen tusschen twee slooten (en met een van de smalle uiteinden grenzend aan den dijk); ook ter aanduiding van een enkel stuk, perceel land (gelegen in den polder); kaveling. In de rechtst. van weleer soms bep. beschouwd als het gebiedsdeel waarvan de gezamenlijke ingezetenen verplicht waren het aangrenzende dijkvak te onderhouden. Ook in verb. als smalle weren. Inz. gewest. in N.- en Z.-Holl.".

Let op:
- de index is op naam, er is geen garantie dat de persoon steeds dezelfde is!
- het kan enige tijd duren voordat de pagina gedownload is!
- de grootte van het document kan problemen veroorzaken op oudere systemen!


Mapbook
Overzicht van de kwartieren van het kaartboek.
Westland
Positie van "het Kaartboek" in het Westland.