home
Laatst gewijzigd 16 mei 2010

Tekst van het document gevonden in het archief van Delft dat de nalatenschap van Jan Willemsz van Bosch beschrijft:


Notaris T van H akte no 2160 fol 55 - 12 nov 1677
Nalatenschap Jan Willems van Bosch 6 november 1677


Inventaris van't boeltje en goederen nagelaten bij za: jan willemsz van bosch.
op den 6en november deses jaars xvj sevenentseventigh alhier binnen Delft overleden dwelcken heeft nagelaten vijff kinderen met name
willem jansz van bosch,
johannes jansz out xxij jaren,
Lena jansz out xv jaren,
Joris jansz out xi jaren
ende Magdaleentge jans out ix jaren
alle bij den vooren overleden verweckt aen Ariaentge jans in haars leven sijn huijsvrou was.


Een out beth met een peuluwe,
Een out beddetje sonder peuluwe,
een groen deken,
een wiegh,
een wiermande,
een halff deken,
vier printen,
een wagen,
een mande met rommellingh,
een hangh ijser,
een racje,
een kannebord,
een tafeltje,
Een banckgen,
een wateremmer,
een smoorpoth,
een ijsere poth,
een bancje,
een mande met rommelingh,
een lepel huijsje,
een melck mou,
een tangh,
twee aerde schoteltjes,
een bijl,
Drie stoelen,
een roostertge.


Lasten

Catharina van hout, compt over twintigh weecken huijshuijr a 8 sts ter weeck, beloopt de some van agt guldus - viij gdn.


back