home
Laatst gewijzigd 08 feb 2020

Deze pagina's zijn gewijd aan de voorouders van Henny van der Harst en Hans van den Bos

Jaren geleden werden wij uitgenodigd om een tentoonstelling bij te wonen die gewijd was aan de Joodse inwoners van Hoogeveen van vóór de Tweede Wereldoorlog. Omdat ons toen duidelijk werd dat we eigenlijk nauwelijks iets van hen wisten zijn we met een familieonderzoek begonnen, in eerste instantie naar Henny's Joodse voorouders, dit werd later uitgebreid naar de overige voorouders.

Als je op zoek bent naar je wortels loop je tegen een aantal onverwachte details aan. Dit maakt je nieuwsgieriger en beetje bij beetje wordt je hobby een verslaving. In het begin ben je louter gericht op je voorouders en de data, maar naarmate je verder teruggaat en het aantal voorouders toeneemt, neemt je belangstelling voor algemene geschiedenis toe. Beginnend op lokale schaal, maar als de verspreiding van de personen groeit, vergroot ook de schaal. Dit is wat ons overkwam bij ons genealogisch onderzoek. Voorbeelden zijn:

Het desastreuze effect van de Tweede Wereldoorlog op de Nederlandse Joodse gemeenschap. Een bekend feit, maar als dit je eigen familie betreft begin je pas goed te beseffen wat er is gebeurd.

De immigratiegolf uit het zuiden aan het eind van de 16e en begin van de 17e eeuw en haar uitwerking op kennis, cultuur en welvaart, resulterend in de Gouden Eeuw.

En in het algemeen:

De veelzijdige herkomst van de mensen levend in Nederland. Sommigen kwamen als huurling, sommigen als vluchteling en anderen gewoon om economische redenen.

De hardheid van het leven in vroeger tijden. Tegenslagen als het op jonge leeftijd verliezen van kinderen en partners, kom je in alle milieus tegen. Daarnaast word je geconfronteerd met de enorme armoede waarin veel van hen leefden, slechts enkelen zullen een vorm van welvaart hebben gekend. Welvaart kon heel makkelijk omslaan in armoede na het verlies van de echtgenoot. Goed onderwijs was nauwelijks beschikbaar, en het zowel op jonge als op bejaarde leeftijd uitoefenen van een meestal primitief beroep was een vanzelfsprekende noodzaak om de kost op te brengen.

U vindt een kort overzicht van de gevonden gegevens, zowel gepresenteerd als een vluchtige beschrijving van onze familie historie , als in de vorm van onze stamboom.
Als uw stamboom aansluit op onze stamboom, laat ons dit dan weten.
Elke bijdrage is welkom die ons helpt om deze site te verbeteren. Stuur een e-mail naar: bosharst@xs4all.nl , dit wordt op prijs gesteld.

Ik beveel aan om Mozilla Firefox als browser te gebruiken: Spread Firefox Affiliate Button

Actief vrijwilliger voor Stichting Het Stenen Archief: