Kaartboek van Naaldwijk

Personen en Instellingen

Index van Personen


A, vander -   -   -   - heere

8- 16

12- 27 , 28

Adrichem, van - Pietersz - Jan

6- 27

6-- 14 / 16 , 24

7- 24 , 30 , 31 , 36

8- 15

9- 13 , 14

Aertsz - Cornelis

11- 20

Aertsz - Jan - erfgenamen van

8- 14

Aertsz - Pieter

5- 38 , 39

6- 16

7- 57

Aertsz - Pieter - erfgenamen van

10- 16 , 31

11- 7 , 8 , 10

Alfrigen, van -   -   -   - joffrou

9- 31

Arentsz - Arent

10- 6

12- 19

Arentsz - Dirrick

7- 22

Arijen - Cornelis Maerten

3- 27

4- 2 , 10

Arijen - Maerten

15- 16 , 17

Arijens - Lijsbeth - ZIE: Joris Claesz

 

Arijensz / Adrijaensz - Claes

5- 9 , 11 / 17 , 19 , 32

11- 45

Arijensz - Antonis

7- 14 / 18 , 25

9- 2 , 3 , 9

Arijensz - Arent

2- 1 , 3

3- 5 ,( 7 ), 8

Arijensz - Frans

11- 81

Arijensz - Willem -   -   - Poeldijck

6-- 11

Backer - Phillipsz - Arent

6- 6

Baeck - Phillipsz - Gerrit

3-( 13 ), 29 / 32 , 34

Baerthout - Jansz - Pieter

6-- 4 , 6

9- 22

Barnevelt -   -   - erfgenamen van -   - den Hage

4- 5

6-- 33

8- 1 , 14

Barnevelt, van -   - Jan - ZIE: Veenhuysen

 

Bedijcker - Maertensz - Crijn

3- 45

5- 1

Beresteijn, van -   - Pouwels -   -   - Delft

6-- 39

8- 4

Bij, de -   -   -   - mijnheer - den Hage

5- 17 / 19 , 29 , 31

7- 6

9- 6

11- 57

12- 6

14- 3

Bleijcker - Arijensz - Pieter

3- 6

Boogaert - Andriesz - Beijer

15- 19 / 22 , 26 / 28

Boom -   - Floris -   -   - den Hage

9- 1

Bras - Aertsz - Jan

6- 24 , 25

6-- 18 / 23 , 35 , 37

8- 9 / 11

Broeck, inden - Pietersz - Cornelis

7- 2 / 8

8- 13

Brouck - Jansz - Gerrit -   -   - Vlaerdingh

6- 5

6-- 1

Bueren, van -   - Meijnaert

11- 47 , 49

Bueren, van -   - Ottho -   -   - den Hage

11- 45

Bueren, van - Heijndrick -   - weduwe van -   - den Hage

6-- 35 , 37

Buijs - Jansz - Willem

15- 24

Cappoen -   - Pieter

15- 1

Catshuijsen

10- 34

11- 55

Ciaerles - Engelbert

2- 15

4- 17

Claesz - Adriaen  / Adrijaen  / Arijen

1- 5 , 7

2- 19

3- 35

4- 12

10- 19

11- 17 , 38 , 62

12- 28 , 30

Claesz - Cornelis

3- 1

Claesz - Dirrick - oudste zoon van Claes Dirricxsz

1- 12

Claesz - Joris - weeskint van Lijsbeth Arijens

2- 10 , 12

14- 6

Claesz - Willem

5- 41

6- 2

9- 16 / 19

Coentraet - Phillips -   - gesworen lantmeeter van Delflant

6--( 23 )

Colen -   - Claes

2- 19

Colen -   - Pieter

5- 18 , 21

10- 17

Comans - Jansz - Jacob -   -   - den Hage

1- 15

5- 26

Coninck - Pietersz - Adriaen

6- 3

Coolen - Pieter

1- 1 , 3

Cornelis - Geertgen - weduwe van Jan Joppen -   - den Hage

3- 35

11- 66 , 72

Cornelis - Maertgen - weduwe van -   - Delft

8- 8 / 10

Cornelisz - Adriaen - broeder van

4- 16

Cornelisz - Vranck

10- 15

Corssellis, de -   - David - ZIE: Jannitgen Lodewijcx

 

Couckebacker - Arijensz - Dirrick

9- 4

Cramer - Jansz - Gielis

6- 8

Crijnen - Joris

14- 13 , 14

Crijp -   -   -   -   - den Hage

5- 34

Cuijll -   -   -   - jonckheer - den Hage

11- 31

Cuijper - Corsz - Harmen

7- 41

Cuvenhoven - Dirricxsz - Claes

6-- 36

7- 1 , 19

8- 5 , 12

Dam, van -   - Floris

4- 19

Danckertsz - Arent -   -   - Schiedam

5- 9

Dassengij -   -   -   -   - Delft

11- 38 , 62

Dijck, op den - Claesz - Willem

6-- 35 , 37

Dijck, opden - Jansz - Corns

9- 37

Dijck, van - Arijensz - Pouwels

11- 66 / 70 , 72 / 77 , 79 , 80

12- 1

Dirricksz - Boon

5-( 9 ), 33 / 37

10- 7 , 21 / 24

11- 21 , 36 , 60

Dirricxsz - Claes - erfgenamen van

1- 1 , 2 , 8 , 9

4- 11 , 13

11- 13 , 14 , 25 , 50

12- 5

Dirricxsz - Claes - oudste zoon van

1- 12

Doesz - Gerrit -   -   - den Hage

12- 8

Dom - Jansz - Jan

11- 11 , 16 , 28 , 33 , 34 , 37 , 40 , 54

12- 28

13- 1

14- 6

Dom - Pietersz - Arent

6- 19

Dorp, van -   - Willem - erfgenamen van

5- 20 , 22

Dortwech - Arijensz - Cornelis

6-- 5

9- 22

Doubleth - - - erfgenamen van - - den Haege

15- 36

Duijn, vander - - Alit - - - den Haege

8- 6

Dussen, vander -   - Eeuwout

6-- 38

7- 9

9- 10

Dussen, vander - Huijgen - Jacob - erfgenamen van -   - Delft

6-- 32

7- 19

Duvelant, van -   - Pieter -   - joncker, heere van Roon

3- 36

Eng, wten -   -   - erfgenamen van

9- 15

Engelsz - Jacob

13- 3

Engh, wten -   - Vrederick -   - jonckheer

9- 13

12- 1

Fijck -   -   - erfgenamen van

7- 13

Florij, van -   - Anthonij -   -   - den Hage

6-- 16 , 20

Foreest - Jansz - Jonge Jan

1- 4

3- 11 / 23

5- 42

10- 1

Foreest - Jansz - Pieter

1- 4

3- 36

4- 14

5- 2 / 4 , 6 , 7

5- 42

12- 15 , 21

Franceijs - Jacob

7- 26

Fransz - Sijmon - weduwe van -   - Honsholredijck

5- 41

6- 11 , 12

6-- 3

7- 35 , 49 , 51 , 52 , 56

9- 41

10- 25 , 29

Geel -   - Egbert -   - griffier - den Hage

3- 1

Gerritsz - Reijer -   -   - Delft

9- 12

Gerritsz - Sent - kinderen van

14- 2

Gijsen - Willem

13- 3

Gorisz - Adriaen

2- 1 , 2

3- 7

4- 20

Gorisz - Arijen

3- 9

Govert - Claes Jan

1- 15

Govert - Jan

6- 16

Goverts - Geertgen

10- 4

Govertsz - Isebrant -   -   - Delft

11- 37 , 54

Groen - Dirricxsz - Pieter - zoon van Dirrick Leenertsz

2- 19

9- 11

10- 26 / 28

Groot, de -   - Cornelis - erfgenamen van -   - Leijden

11- 46

Groot, de -   - Jan

10- 30

Groot, de -   - Willem

10- 31

Gruijters -   - Lijsbeth

12- 26

Hamel -   -   -   -   - den Hage

8- 13

Hartmans -   - Arijaentgen - weduwe van Claes Huijgen

6- 7

7- 47 , 48 , 54

Heemskerck - Isebrantsz - Phillips

5- 40

6- 17

6-- 9 / 11

7- 13

9- 7 , 24 , 29 , 33 , 36

Heerman -   -   -   - tresorier vanden Hage - den Hage

7- 16

11- 11 , 17

Heijdra - Jansz - Rob

6- 4

Heijmansz - Jan

11- 35

Heijnricxsz - Sijmon -   - rentmeester van Naeldwijck

7- 39

Hogenhouck -   -   -   -   - Delft

5- 8

Holijenhouck - Jacobsz - Mathijs -  

8- 14

9- 39

Hoochwerf -   -   - weduwe van

 

Hoof, van -   - Willem

6-( 26 )

Houckwater - Heijndricxsz - Crispijn -   -   - den Hage

2- 6

3- 34

Houve, vander - Leenertsz - Dirrick

11- 15 , 18 , 19

Huijgen - Claes - ZIE: Arijaentgen Hartmans

 

Huijgen - Gerrit

7- 50

Hulsdunck - Jansz - Joris

1- 10

Huijgensz - Cornelis

5- 29 / 31

7- 59

10- 5 , 30

11- 12 , 42

Jacobsz - Isebrant -   -   - Quinsheul

6-- 39

8- 4

Jacobsz - Willem

1- 14

10- 18

11- 22 , 24

13- 2

Jansz - Antoni

6- 13

Jansz - Claes

5- 26 , 27

Jansz - Cors

6- 10

Jansz - Goris

2- 7

11- 43 , 46 , 83

12- 22 / 24

Jansz - Jasper

6- 14

Jansz - Joris

5- 9 , 10

Jansz - Lucas

11- 63 , 82

Jickgen - Cornelisz - Leendert

8- 2 , 7

Joncxte - Arijensz - Joris -  

15- 14 , 15 , 18 , 25 , 34 , 35

Jonge, de -   - Jacob -   -   - den Hage

6-- 12

Jongen Boer -   - Jacob

7- 40

Jongh, de -   - Jacob -   - heere van Baertwijck

11- 2

Joosten - Leendert

6-- 1

Joppen - Jan - ZIE: Geertgen Cornelis -   - den Hage

 

Jorisz - Gielis

9- 6

Jorisz - Jonge Joris

6- 20 , 21

7- 32 / 34

9- 12 , 15

Jorisz - Joris - naesaet van Jan Penninck

2- 8 , 9

5- 5

11- 29

12- 14

Ketelaer

4- 13

Lambrechtsz - Michiel -   -   - Delft

8- 15

11- 30

Langevelt - Gerritsz - Dirrick

11- 30

Leenacker -   - Louis H

1- 11

2- 19

Leenertsz - Dirrick - ZIE: Pieter Dirricxsz Groen

 

Leeuwen, van -   - Arent - erfgenamen van Cornelis van Reijnegom

6- 26

Lodewijcx - Jannitgen - weduwe van Mr David de Corssellis

1- 11

Lourisz - Jan -   -   - Quinsheul

6-- 40

Louwisz - Aelbrecht

5- 25

Maede, vander - Adriaens - Hester

3-( 13 ), 28

4- 1 , 4

6-- 2

Maertenssz - Crijn

4- 23

Maertensz - Maerten

3- 28

4- 1 , 4 , 5

6-- 2

7- 60

Man, de -   - Boudewijn -   -   - Delft

15- 10

Meer, vander -   -   -   - meester - Utrecht

3- 32

Meesen - Joris

2-( 19 )

5- 23

11- 48

Meesen - Leendert

1- 16

2-( 23 ) 24 / 27

11- 2 , 26 , 41

12- 29

Melesant, van -   -   -   - joffrou - Rotterdam

7- 24 , 31 , 36 , 37

8- 15

9- 24

Metselaer - Jansz - Cornelis

6- 18

Michiels - Elijsabeth -   -   - Delft

11- 12

Middelcoop -   - Harmen -   -   - den Hage

3- 24 / 26

11- 71

12- 29

15- 33

Mijl, vander -   - Adriaen

11- 16

Mijlen, vander -   -   -   -   - den Hage

5- 32

10- 19

Moerkercken, van -   - Cornelis - erfgenamen van

7- 44

Molenaer -   - Maerten

9- 11

Muijs -   - Antonis - erfgenamen van -   - Schiedam

6-- 24

7- 7

Muijs -   - Jacob -   -   - Haerlem

1- 13

Nieulant - Cornelisz - Jan

10- 23

Nool - Cornelisz - Adriaen

11- 65

Noordlander - Cornelisz - Adriaen -   -   - Wateringe

6-- 30

Ockenburch, van - Doe - Pieter

6-- 25 / 29 , 31

7- 20 , 23 , 29 , 43 , 59

8- 1

9- 8

Op Sijer, de Hoochwerf - Jansz - Jan - weduwe van

1- 0 , 6

10- 2 , 3

11- 9

12- 16

Opheijmont - Aertsz - Pieter - erfgenamen van

14- 3 / 5

Opheijmont - Pietersz - Joost

14- 7

Opstal, int - Willemsz - Arent

2- 6 , 11

3- 2/ 4

5- 9

Oudendijck - Willemsz - Cornelis

6- 22 , 23

6-- 11 , 12

9- 20

10- 20

11- 44

Overschie, d' - Fransz - Pieter

15- 38

Paeu -   - Egbert -   -   - Delft

9- 9

Panser -   -   -   -   - Schiedam

10- 0

Penninck -   - Jan - ZIE: Joris Jorisz

 

Phillipsz - Cornelis

1-( 4 ), 13

11- 23 , 39

Pieters - Maertgen - weduwe van Jan Pouwelsz Vos

7- 21 , 26 / 28 , 45

9- 5 , 10 , 21 , 26

Pietersz - Crijn

5- 24

Pietersz - Floris

8- 6

Pietersz - Hubrecht

15- 29 / 31

Pietersz - Pieter

4- 3 , 6 / 9 , 15 / 19 , 21 , 22

Pouwelsz - Phillips

7- 39 , 53 , 58

9- 11 , 28 , 40 , 42

Prince Henrick -   -   -   - heere van Naeldwijck

6-- 4

Rat - Maertensz - Cornelis

3-( 13 )

10- 8 / 11

11- 52 , 53 , 55

Rat - Maertensz - Dirrick -   -   - Wateringe

6-- 38

Reijersz - Heijndrick -   -   - Delft

9- 41

Reijnegom, van - - Cornelis - ZIE ook: Arent van Leeuwen

2- 19

Reijnegom, van - - Sabina - erfgenamen van

7- 38

Rode Schoorsteen, op de - Jacobsz - Cornelis

3- 10

Rodenburch - Leenertsz - Jacob

6-- 13

Roon, van -   - Jan -   - jonckheer - Rijswijck

10- 12

Sack, van - Govertze - Claes

5- 8

Sanderijn -   -   -   - joffrou - Delft

8- 13

Schout - Jansz - Jan

11- 61

Senten - Pouwels

15- 18

Sijmonsz - Adriaen

2- 10 , 14 / 18

3-( 0 )

Sitter, de - Claesz - Willem

2- 21 / 23

Slobbe - Jacobsz - Cornelis

14- 8 , 9 , 12

15- 2 , 4 / 8 , 10

Sprong -   -   -   -   - Leijden

7- 37

Spronse - Jansz - Cornelis

6- 15

7- 42 , 44 , 46

9- 34

Storm - Gerritsz - Sijmon - erfgenamen van

5- 12

Storm van Weena -   -   -   - dijckgraef van Delflant

2- 7

5- 34

11- 55

Swan -   - Jan

14- 11

Sweth, opt - Gerritsz - Willem

9- 23

Thou - Arent

2- 1 , 4 , 5

Thou - Jacobsz - Cornelis

5- 8 , 20 , 22

15- 9

Tijsz - Arij

6-- 7 , 8

Tresel -   - Daniel -   -   - den Hage

11- 56

Tuningh -   - Johan -   -   - den Hage

10- 15

12- 21

Veenhuijsen -   -   -   - heere, president

6-- 5 , 6

Veenhuijsen -   -   - kleindochter van Jan van Barnevelt - joffrou

6- 21

Velden, van - Cornelisz - Dirrick - ZIE: Machtelt Willems -   - den Hage

 

Velden, van - Jacobsz - Cornelis

3- 37 / 44

Venacolius -   - Joannis -   - predijkant - Maes-sluijs

6- 9

Verburch - Pietersz - Pieter - weduwe van -   - Schiedam

7- 30 , 31

Vercroft - Dirricxsz - Jan

6-- 33

7- 40

8- 8

Vergracht -   - Jan - ende Tijman -   - Leijden

9- 14 , 19

Vergracht -   - Tijman -   -   - Leijden

9- 16

Verhorst -   - Eeuwout -   -   - Rotterdam

9- 2

Vernat -   - Lambert -   -   - Delft

11- 63 , 82

Vliet, van - Cornelisz - Joris

2- 13

9- 25

11- 58 , 78 , 85

12- 11

14- 1

Vlietwoningh, op de - Jorisz - Dirrick

11- 57 , 58 , 64 , 84

12- 3 , 12

Volbergen -   -   -   -   - den Hage

3- 33

6-- 7

Vos - Jansz - Joost

6-- 17 , 32

7- 11 , 12

8- 3 , 17 , 18

Vos - Pouwelsz - Jan - ZIE: Maertgen Pieters

 

Vrancken - Cornelis

6-- 34

7- 9 , 10 , 61 / 63

9- 27 , 29 / 32 , 35 , 38 , 39

11- 27

Vrancken - Doe -   - secretaris van Wateringe

15- 1 , 3

Vrancken - Jan - weeskint van

14- 10

Vrancken - Olivier

3- 11 / 13

5- 28

10- 12

12- 25 / 27

Vrancken - Reijer

9- 40

11- 51 , 59

12- 2 , 4 , 7 / 10 , 17 , 18

Vrancken - Willem

12- 6

15- 11 , 23

Wever - Cornelisz - Cornelis

6- 18

Wijbesmae van Mathenes -   -   - erfgenamen van

3- 13 , 37

Wilde Zee, inde -   - Marij -   -   - den Hage

7- 1

Willems - Aechte -   -   - Delft

10- 32

Willems - Machtelt - weduwe van Dirrick Cornelisz van Velden

2- 20

10- 13 , 14

11- 20 , 31 , 32

12- 13 , 21

Willemsz - Jan -   - Amsterdam

6-- 40

Willemsz - Michiel -   -   - Delft

4- 1

Woutersz - Adriaen -   -   - Rijswijck

3- 33

Wouw, van - Jacobse - Lois

5- 38 , 39

Zeeman, inden - Jansz - Jacob -   -   - den Hage

5- 10Index van Instellingen / Niet bij name genoemde personen


Baijllij van Delflant

12- 3

Schout van Delfshaven

1- 16

2- 24

10- 9

Carthuijsers buijten Delft

10- 9

11- 7 , 15

Carthuijsers tot Delft

7- 46

10- 32

Conincxsvelt buijten Delft

11- 46

Gasthuijs tot Delft

3- 30 , 33

Heijlige-Geest-armen tot Delft

1- 5

7- 5 , 62

8- 15

9- 24

10- 16

15- 3

Oude Gasthuijs tot Delft

11- 83

St. Aechten Convent tot Delft

1- 9

4- 5

5- 15 , 34

6-- 19

7- 28

8- 1 , 15 , 17

11- 19 , 55

12- 19

14- 1

St. Annen Convent binnen Delft

7- 52

10- 16

11- 13 , 23

12- 4

St Barbaren Convent tot Delft

6-- 30

St Hieronymus tot Delft

5- 28

Weeshuijs tot Delft

11- 39

Zevengetijen tot Delft

12- 30

Clooster tot s Gravesande

6-- 11

Heijlige-Geest-armen tot 's Gravezande

9- 26

Kerck tot 's Gravesande

15- 3 , 9

Pastorije van 's Gravesande

14- 4

Regulieren tot 's Gravesande

3- 24 / 26

St. Jans Heeren tot Haerlem

9- 34 / 36 , 42

11- 77 , 82

12- 13

Capittel inden Hage

6-- 14 , 17

Heijlige-Geest-armen inden Hage

11- 70

St. Elijsabeth inden Hage

4- 8

Cappelrije van Honshol

2- 9

6-- 4

7- 51 , 56

Huijs van Honsholredijck

6- 1 / 25 , 27

Offijtie van Honsholredijck

8- 15

13- 1

Clooster (Convent van) ter Lee

6-- 3

7- 15

9- 4 / 7 , 22 , 23

15- 9 , 11 / 14 , 16 , 18 , 23 / 25 , 29

Godshuijs tot Leijden

9- 40

Hoochlantsche Capittel tot Leijden

11- 84

St Catherijnen Gasthuijs tot Leijden

10- 24

11- 67

Convent van Leijderdorp

11- 21

Huijs van Liesvelt

10- 20

Convent van Loosduijnen

6-- 18 , 32 , 36

7- 4

8- 13 , 17

Heijlige-Geest-armen tot Monster

6-- 22

Capittel van Naeldwijck

1- 13

2- 4 , 13 , 17 , 26

4- 9 , 14 , 18 , 20 , 21

5- 3 , 11 , 16 , 35 , 37 , 39

6-- 9 , 28

7- 8 , 35 , 41 , 42 , 48 , 52 , 56 , 63

9- 18 , 20 , 28 , 37

10- 2 , 3 , 6 , 11

11- 23 , 28 , 29 , 33 , 35 , 36 , 41 , 42 , 46 , 48 , 59 / 61

12- 7 , 18 , 22 , 24 , 26

15- 9 , 18 , 19

Costerij van Naeldwijck ende De Lier

12- 24

Heijlige-Geest-armen tot Naeldwijck

2- 1 , 13 , 17 , 26

4- 22

5- 2 , 25

6-- 4 , 21 , 27

7- 61

8- 11 , 14

9- 33

10- 20 , 21 , 28

11- 41

12- 17 , 30

Huijs van Naeldwijck

2- 3 , 5 , 7 , 9 , 16 , 26

3- 1 / 5 , 7 / 9 , 36 , 45

5- 5 , 30 , 41

6-- 4 , 12

7- 49 , 50 , 53

9- 30 , 32 , 38 , 43 / 47

10- 20 , 22 , 26 , 33 , 34

11- 1 , 3 / 6

15- 32 / 35

Oude Mannen tot Naeldwijck

11- 55

12- 29

Kerck van Noortwijck

12- 14 , 15

Convent tot Reijnsburch

3- 30

6-- 8 , 12 , 24

7- 25

8- 11

11- 69

RentMr. van Reijnsburch

11- 9

Kerck van Scheveninge

10- 31

Kerck van Warmont

8- 11 , 12

Costerije van Wateringe

7- 14

Heijlige-Geest-armen tot Wateringe

7- 2

Kerck van Wateringe

8- 7

Pastorije tot Wateringe

7- 19

Heer van Goureaen

3- 13 , 37

Heer van Oosmael

11- 65

Heer van Rijhoven

6-- 13

eenige weesen, tot Rotterdam

10- 18

Vrouwe van Schagen

3- 10

de Swanboer

15- 32 , 36 , 37